Garantie & klachten

Garantietermijn

Op de beschermhoezen van Tuinmeubelhoeskopen.nl geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. Het garantietermijn op hoezen is 12 maanden, naast de wettelijke garantietermijn* te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie

* Het wettelijke garantietermijn: een product moet doen wat u als koper redelijkerwijs mag verwachten. Een product behoort geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdend de te verwachte levensduur bij normaal gebruik.

Product retourneren garantie

U kunt het aangeschafte product inleveren voor garantie wanneer:

  u een geldig aankoopbewijs heeft (of bankafschrift);
  Het artikel is niet beschadigd of kapot gegaan door: foutief gebruik of foutief gebruik door derden.

Garantieclaim melden bij Tuinmeubelhoeskopen.nl
U kunt een garantieclaim melden als uw product beschadigd bij u thuis is afgeleverd of als u binnen de garantietermijn een fabricage en of materiaalfouten heeft ontdekt. Als uw garantieclaim voldoet aan één van deze punten, dan vraagt Tuinmeubelland om het klachtenformulier online in te vullen. Dit formulier wordt automatisch verstuur naar onze service afdeling met het volgende e-mailadres: service@tuinmeubelland.nl. Tuinmeubelland Web B.V. is het moederbedrijf wat boven deze website Tuinmeubelhoeskopen.nl staat geeft een inhoudelijke reactie binnen 48 uur. De serviceafdeling beoordeelt de klacht en zal u informeren over de mogelijke oplossing.

Tuinmeubelland doet er alles aan om een garantieclaim naar tevredenheid af te handelen. Tuinmeubelhoeskopen.nl is een handelsnaam van Tuinmeubelland. Tuinmeubelland is gecertificeerd door de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie en houdt deze richtlijnen aan. Hierdoor mag het Thuiswinkelwaarborg keurmerk gevoerd worden. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel. Informatie vindt u op www.sgc.nl. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Garantievoorwaarden

Mocht u een klacht hebben over het gekochte product dan kan dit onder de garantie vallen. De volgende gebreken vallen in het algemeen binnen de garantie:

  fabricagefouten;
  materiaalfouten.
 
De volgende punten vallen niet onder de garantie: 

Wanneer schade is ontstaan door onjuist gebruik of nalatigheid valt dit meestal buiten de garantie, denk aan; ongevallen;

    ongevallen;
    blootstelling aan extreme temperaturen;
    stormschade;
    oplosmiddelen;
    krassen;
    zuren;
    of normale slijtage.